Danh sách thẻ tìm kiếm: đơn vị cấu tạo nên vỏ capsit là gì