Tin tức

Tài khoản chính thức của Mạng Layer 2 Bitcoin bị cấm trên X

Theo PANews, tài khoản chính thức của mạng L2 Bitcoin, AILayer, đã tạm thời bị đình chỉ, với ảnh hồ sơ, tiểu sử và các tweet đều bị xóa. Lý do cho việc đình chỉ này vẫn chưa được biết. Trong cuộc trò chuyện với các quan chức của AILayer, người ta xác nhận rằng tài khoản @AILayer_xyz trên nền tảng X đã tạm thời bị vô hiệu hóa.

AILayer đã đảm bảo với các thành viên cộng đồng của mình rằng việc đình chỉ này sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Họ đang tích cực liên lạc với nền tảng để giải quyết vấn đề này và nhằm mục đích khôi phục việc sử dụng tài khoản bình thường càng sớm càng tốt. Sau khi vấn đề được giải quyết, họ sẽ nhanh chóng thông báo cho cộng đồng. Công ty chưa cung cấp thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào về việc đình chỉ hoặc thời gian giải quyết vấn đề.

Bitcoin Layer 2 là mạng lưới được xây dựng và phát triển trên mạng lưới Bitcoin, nhằm tăng tính mở rộng, tốc độ giao dịch và giảm phí cho Bitcoin, tương tự như các Layer 2 trên Ethereum đồng thời mở rộng khả năng tương tác smart contract cho blockchain đời đầu này.