T2. Th6 5th, 2023

Nhà phân tích tiền điện tử Benjamin Cowen tin rằng thời kỳ điều chỉnh đối với Ethereum (ETH) vẫn chưa kết thúc, khi vị chuyên gia này nhận thấy nó đang tiếp cận dải hỗ trợ của thị trường tăng giá.

Đường hỗ trợ của thị trường tăng là một chỉ báo kỹ thuật kết hợp đường trung bình động đơn giản 20 tuần (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA) 21 tuần.

Theo Cowen, việc Ethereum thậm chí không thể chạm vào dải hỗ trợ của thị trường tăng giá trước khi tiếp tục xu hướng giảm là một dấu hiệu rõ ràng của sự suy yếu.

“Đối với tôi, chúng tôi đang phải đối mặt với một số mức độ từ chối ở đây. Nếu bạn phóng to, chúng tôi thậm chí đã không đến được. Chúng tôi thậm chí đã không đến được đường EMA 21 tuần trước khi bị từ chối, điều này đối với tôi có vẻ khá yếu nếu hoàn toàn trung thực.”

Đối với mục tiêu giảm giá của anh ấy đối với Ethereum, Cowen cho biết anh ấy thấy nền tảng hợp đồng thông minh hàng đầu đang giao dịch dưới 2.000 đô la.

“Chúng tôi vẫn đang ở rất nhiều trong phạm vi vĩ mô của chúng tôi, từ 1.700 đô la cho đến chúng ta hãy chỉ gọi nó là hơn 4.000 đô la một chút. Nhưng tôi nghĩ rằng có nhiều khả năng rằng, ít nhất, chúng tôi có thể quay trở lại và kiểm tra lại mức thấp này [1.700 đô la].”

VIDEO nhà phân tíchBenjamin Cowen chia sẻ