Tin tức

BRC-20 Sats chính thức được niêm yết trên Binance Futures

Cụ thể Binance Futures sẽ ra mắt Hợp đồng vĩnh viễn USDⓈ-M 1000SATS vào lúc 21h ngày 12/12/2023 (giờ VN), với mức hỗ trợ đòn bẩy lên đến 50x.

Chi tiết về hợp đồng mới mở này anh em có thể xem bảng dưới đây:

USDⓈ-M Perpetual Contract

1000SATSUSDT

Thời gian mở

21h ngày 12/12/2023 (giờ VN)

Tài sản cơ sở

1000SATS

Tài sản thanh toán

USDT

Tick Size

0.0000001

Funding Rate tối đa/ tối thiểu

+2.00% / -2.00%

Thời gian tính lại Funding Rate

Mỗi 4 giờ

Mức đòn bẩy tối đa

50x

Thời gian giao dịch

24/7

Chế độ Multi-Assets

Có hỗ trợ

Chi tiết thông báo của Binance: Binance Futures Will Launch USDⓈ-M 1000SATS Perpetual Contract With Up to 50x Leverage | Binance Support

Tương tự như Ordinals (ORDI), 1000SATS là một đồng memecoin tiêu chuẩn BRC-20 trong hệ sinh thái Bitcoin. Bên cạnh việc niêm yết Futures, Binance cũng sẽ niêm yết các cặp spot của đồng coin này vào 17h 12/12 (giờ VN)

Binance niêm yết BRC-20 Sats

Binance sẽ niêm yết BRC-20 Sats (1000SATS) và dự kiến ​​mở giao dịch cho các cặp giao dịch spot này vào 17h 12/12/2023 (Giờ VN)

  • Cụ thể các cặp giao dịch Spot mới là: 1000SATS/USDT, 1000SATS/FDUSD và 1000SATS/TRY
  • Người dùng có thể bắt đầu nạp 1000SATS ngay bây giờ. Trong khi việc rút tiền cho 1000SATS dự kiến ​​sẽ mở vào 17h 13/12/2023 (Giờ VN)
  • Phí niêm yết 1000SATS: 0 BNB

Lưu ý: Thời gian mở rút tiền là thời gian dự kiến. Người dùng có thể xem trạng thái thực tế của việc rút tiền trên trang rút tiền của Binance

Ngoài ra, Binance cũng sẽ thêm 1000SATS vào danh sách tài sản trên Isolated Margin, trong vòng 48 giờ kể từ 17h 12/12/2023 (Giờ VN):

  • Cặp Ký quỹ Isolated mới: 1000SATS/USDT