Term

Chào mừng người dùng đến với Sancoinviet.comCảm ơn bạn đã truy cập SancoinViet.com, website được sở hữu bởi Web Giá. Các điều khoản và điều kiện sau đây (gọi chung là các “Điều khoản sử dụng”) quy định việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin từ SancoinViet.com. Bạn hãy đọc các Điều khoản sử dụng này trước khi sử dụng các dịch vụ của SancoinViet.com.Điều khoản sử dụng SancoinViet.com1. Chấp nhận các Điều khoản sử dụngBằng việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của SancoinViet.com, người dùng chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng của SancoinViet.com dưới đây. Nếu người dùng không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật của SancoinViet.com hoặc không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp, xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng SancoinViet.com.2. Truy cập và sử dụng SancoinViet.comSancoinViet.com bảo lưu quyền được chấm dứt, thay đổi bất kỳ dịch vụ, thông tin nào mà SancoinViet.com cung cấp vào bất cứ lúc nào, theo quyết định của SancoinViet.com mà không cần báo trước.SancoinViet.com cung cấp miễn phí thông tin đến mọi người. Không được truy cập trái phép vào các trang không công khai, bằng phương pháp nào đó không thông qua giao diện và hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho người dùng nếu người dùng không tuân thủ các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi hoặc nếu chúng tôi đang điều tra hành vi bị nghi ngờ là sai phạm.3. Quyền sở hữu trí tuệCác Điều khoản sử dụng cho phép người dùng sử dụng các dịch vụ của SancoinViet.com cho cá nhân, cho mục đích phi thương mại. Người dùng không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái xuất bản, tải về, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu có sẵn trên Website SancoinViet.com ngoại trừ trường hợp việc này được thực hiện tự động bởi máy tính/ trình duyệt web mà người dùng sử dụng, cần thiết cho việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của SancoinViet.com.4. Thương hiệuNgười dùng không được sử dụng thương hiệu SancoinViet.com, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của SancoinViet.com. Các thương hiệu của các bên thứ ba, các biểu tượng, sản phẩm hoặc dịch vụ, thiết kế hay khẩu hiệu xuất hiện trên SancoinViet.com không nhất thiết chỉ ra bất kỳ sự liên kết nào của các bên thứ ba đó với SancoinViet.com.5. Hành vi bị nghiêm cấmNgười dùng chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của SancoinViet.com cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản sử dụng. Người dùng đồng ý không sử dụng các dịch vụ của SancoinViet.com cho bất kỳ hành vi hoặc mục đích vi phạm pháp luật.6. Đóng góp của thành viênBất kỳ thông tin nào người dùng gửi đến các Liên hệ của SancoinViet.com sẽ không được coi là các thông tin bảo mật. Bằng cách cung cấp bất kỳ đóng góp nào đến SancoinViet.com, người dùng cấp cho SancoinViet.com quyền không thể thu hồi, đầy đủ, vĩnh viễn, và miễn phí để tái xuất bản, trưng bày, phân phối, sửa đổi. Người dùng bảo đảm rằng người dùng sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền đối với các thông tin đóng góp cho SancoinViet.com. Người dùng đảm bảo tính hợp pháp, độ tin cậy, tính chính xác và phù hợp của các thông tin đó. SancoinViet.com không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào, về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ đóng góp nào của người dùng.7. Giám sát và thi hànhSancoinViet.com có quyền: loại bỏ hoặc từ chối đưa lên bất kỳ thông tin đóng góp nào của thành viên theo đánh giá của SancoinViet.com; thực hiện các sửa đổi mà SancoinViet.com cho là cần thiết đối với các đóng góp của thành viên; tiết lộ danh tính của người dùng hoặc các thông tin khác về người dùng theo các yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền; chấm dứt hoặc đình chỉ truy cập của người dùng đến tất cả hay một phần của Dịch vụ SancoinViet.com cho bất kỳ hoặc không vì lý do gì.8. Tiêu chuẩn Nội dungNội dung trên SancoinViet.com được cập nhật liên tục từ trang website chính thức của các ngân hàng, tổ chức. Mọi thông tin về tính chính xác của nội dung cũng như trách nhiệm về nội dung vui lòng đọc tại đây.9. Vi phạm bản quyềnSancoinViet.com coi trọng vấn đề bản quyền và sẽ phản hồi lại các thông báo về việc vi phạm bản quyền theo đúng các qui định của pháp luật. Nếu người dùng tin rằng bất kỳ thông tin nào cung cấp trên SancoinViet.com vi phạm bản quyền của người dùng, người dùng có thể yêu cầu loại bỏ các thông tin này từ các dịch vụ của SancoinViet.com bằng cách gửi thông báo cho SancoinViet.com qua thư điện tử hoặc các hình thức liên lạc phù hợp khác.10. Dựa vào thông tin cung cấpCác thông tin có sẵn trên hoặc thông qua Dịch vụ của SancoinViet.com được cung cấp duy nhất cho mục đích thông tin chung. SancoinViet.com có thể cập nhật các thông tin này theo thời gian, nhưng nội dung của nó không nhất thiết phải hoàn chỉnh hoặc được cập nhật một cách đầy đủ. Bất kỳ thông tin nào có sẵn trên Website SancoinViet.com có thể được thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào, và SancoinViet.com không có nghĩa vụ phải cập nhật thông tin như vậy. Người dùng còn thừa nhận và đồng ý rằng: tất cả thông tin công bố trên SancoinViet.com (bao gồm những thông tin về bất cứ coupons, mã giảm giá hoặc sản phẩm dịch vụ) được cung cấp bởi các bên thứ ba; SancoinViet.com không thể, và từ chối bất kỳ và tất cả các trách nhiệm liên quan đến (i) độ chính xác, hoàn thiện, tin cậy, hiệu quả, sử dụng, hoặc kết quả sử dụng các thông tin công bố trên SancoinViet.com (bao gồm những thông tin về bất cứ coupons, mã giảm giá hoặc các sản phẩm, dịch vụ); và người dùng chịu trách nhiệm hoàn toàn với bất kỳ hành động nào dựa vào việc sử dụng bất cứ thông tin công bố trên SancoinViet.com (bao gồm những thông tin về bất cứ coupons, mã giảm giá hoặc các sản phẩm, dịch vụ).11. Từ chối các bảo đảmNgười dùng hiểu rằng SancoinViet.com không thể và không đảm bảo những tập tin có sẵn để tải về từ Internet hoặc các trang web sẽ không chứa virus hoặc các mã phá hoại khác. Người dùng chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể để bảo vệ người dùng chống virus và các chương trình phá hoại.12. Miễn trừ trách nhiệm pháp lýTrong bất cứ trường hợp nào, SancoinViet.com sẽ không chịu trách nhiệm với người dùng hoặc bất kỳ người nào khác/ bên thứ ba nào khác cho mọi, hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến những điều khoản sử dụng và/hoặc những dịch vụ của SancoinViet.com