138 lượt xem

Làm thế nào để import (khôi phục) một ví trên Trust Wallet ?

trust wallet import

Tính năng phi tập trung của Trust Wallet cho phép bạn nhâp lại một ví Trust Wallet cũ hoặc một ứng dụng ví cũ của một bên thứ 3 khác, thông qua Recovery Phrase, Private Key hoặc một Keystore File. Bạn có thể nhập 1 Public key để xem nội dung của 1 ví được chia sẻ.

Lưu ý của nhà phát triển: Luôn luôn tạo 1 bản sao lưu trước khi thực hiện bất kì thay đổi nào trên vi của bạn. Bạn sẽ không nhận được bất cứ đền bù nào về việc bảo mật bị tiết lộ do những sai sót cá nhân.

Tạo bản sao lưu

Để tạo bản sao lưu(Export) bạn cần có quyền truy cập vào cài đặt vào ví đang sử dụng. Với các ví web như MyEtherWallet (MEW), bạn phải sao lưu Keystore File khi tạo ví. Dưới đây là 2 hướng dẫn với MetaMask Wallet và MyEther Wallet

Recovery Phrase từ MetaMask Wallet

Truy cập vào Settings > Security & Privacy > Chọn Reveal Seed Phrase

Keystore File từ MyEtherWallet

Lưu ý:
Keystore trên MEW được bảo vệ bằng mật khẩu.
Nếu không có mật khẩu, bạn không thể giải mã Keystore.

Private Key từ MyEtherWallet

Private key trên MEW

Import(nhập) khôi phục ví trên Trust Wallet

Sau khi tạo các bản lưu xong, chúng ta có thể khôi phục lại ví.

Các bước thực hiện:

Mở ứng dụng Trust Wallet trên điện thoại sau đó chọn Setting

Trong Setting tìm phần Wallets

Nhấn vào đấu”+” ở góc trên phía bên phải để truy cập Import Screen. Sau đó chọn Ethereum

Phương pháp 1: Nhập qua Keystore File

Keystore File là một tập tin chưa văn bản các kí tự được mã hóa cho ví của bạn. Bạn cần sao chép toàn bộ nội dung của tệp và dán nó vào tab Keystore JSON, nhập mật khẩu để giải mã tệp này của bạn. Sau đó đặt tên cho ví để phân biệt và nhấn Import

Phương pháp 2: Nhập qua Private Key

Một Private Key là một chút nhỏ của mã mà được ghép nối với một khóa công khai để đặt ra thuật toán để mã hóa văn bản và giải mã. Private và Public key đều có nguồn gốc từ các Recovery Phrases của bạn.

Gõ Private Key trên Private Key tab của nhập Ethereum màn hình. Ngoài ra, bạn có thể quét mã QR (nếu có). Sau khi bạn nhập xong, chỉ cần nhấn vào Nhập .

Cảnh báo quan trọng: Nếu Private Key của bạn bị lộ, ví của bạn sẽ rất dễ bị tấn công. Bạn nên chọn Recovery Phrases phục mạnh mẽ hơn và bổ sung thêm một lớp bảo vệ khác. Tuy nhiên, tốt nhất là bạn không nên sử dụng ví này nếu 1 trong các tài liệu trên bị xâm phạm

Phương pháp 3: Nhập qua Public Key

Về mặt kỹ thuật, Khóa công khai là địa chỉ nhận hoặc địa chỉ ví. Nhập khóa này sẽ cho phép bạn xem các mã thông báo và bộ sưu tập , cũng như các giao dịch được liên kết với địa chỉ đã nói.

Gõ Public Key trên tab Address của nhập Ethereum màn hình. Ngoài ra, bạn có thể quét mã QR (nếu có). Đặt Tên trên tab Name để bạn có thể dễ dàng nhận ra ví. Sau khi bạn nhập xong, chỉ cần nhấn vào Import .

Chú ý: Khi nhập Khóa công khai, bạn không thể thực hiện bất kỳ giao dịch nào với ví.

Phương pháp 4: Nhập qua Recovery Phrase

Đây là phương pháp phổ biến và an toàn.

Gõ  Recovery Phrase  trên Phrase tab của Import Ethereum màn hình. Ngoài ra, bạn có thể quét mã QR (nếu có). Đặt Tên trên phần Name để bạn có thể dễ dàng nhận ra ví. Sau khi bạn nhập xong, chỉ cần nhấn vào ImPort.

Trên đây là các phương pháp khôi phục, chuyển lại các ví điện tử của bạn trên Trust Wallet. Bạn có thể xem thêm phần khôi phục với ví đa coin ở bài viết sau.

Thẻ tìm kiếm: