55 lượt xem

Giá Ethereum: Tín hiệu RSI tăng lên 2.200 USD

Giá Ethereum vẫn được chào mua tốt trên mức 2.020 USD. ETH hiện đang tăng và phe bò dường như đang hướng tới việc tiến tới mức 2.200 USD.

Giá Ethereum lấy lại sức mạnh

Giá Ethereum bắt đầu điều chỉnh giảm xuống dưới mức 2.050 USD. ETH đã kiểm tra mức hỗ trợ 2.020 đô la, nơi phe bò đã giữ vững lập trường. Mức thấp được hình thành gần 2.019 USD trước khi giá tăng cao hơn, giống như Bitcoin .

Giá đã xóa vùng kháng cự $ 2.050. Đã có sự bứt phá trên một tam giác thu hẹp chính với mức kháng cự gần 2.055 USD trên biểu đồ hàng giờ của ETH/USD. Cặp tiền này đã leo lên trên mức thoái lui Fib 50% của động thái đi xuống từ mức cao nhất là 2.126 USD xuống mức thấp 1.986 USD.

Ethereum hiện đang giao dịch trên mức 2.050 USD và Đường trung bình động đơn giản 100 giờ . Ở phía tăng điểm, giá đang đối mặt với ngưỡng kháng cự gần vùng 2.095 USD hoặc mức thoái lui Fib 76,4% của động thái đi xuống từ mức dao động cao 2.126 USD xuống mức thấp 1.986 USD.

Mức kháng cự quan trọng đầu tiên là gần mức 2.100 USD. Mức kháng cự tiếp theo nằm ở mức 2.120 USD. Một động thái rõ ràng trên mức 2.120 USD có thể đưa giá về vùng kháng cự 2.200 USD.

Mức kháng cự tiếp theo là gần 2.250 USD, trên đó giá có thể hướng tới mức 2.320 USD. Bất kỳ lợi nhuận nào nữa có thể bắt đầu một làn sóng hướng tới mức 2.440 USD.

Một sự suy giảm khác về ETH?

Nếu Ethereum không vượt qua được ngưỡng kháng cự 2.100 USD, nó có thể bắt đầu một đợt giảm giá khác. Hỗ trợ ban đầu về nhược điểm là gần mức $2,055. Hỗ trợ quan trọng tiếp theo là $ 2,040.

Hỗ trợ chính hiện nay là gần 2.000 USD. Việc phá vỡ nhược điểm dưới 2.000 USD có thể bắt đầu một đợt giảm giá ổn định. Hỗ trợ chính hiện ở mức 1.920 USD, dưới mức này có nguy cơ di chuyển lên mức 1.880 USD trong thời gian tới.

Chỉ báo kỹ thuật

MACD hàng giờ  Chỉ báo MACD cho ETH/USD đang lấy đà trong vùng tăng giá.

RSI hàng giờ  Chỉ số RSI cho ETH/USD hiện ở trên mức 50.

Mức hỗ trợ chính – $2,050

Mức kháng cự chính – $2,120