104 lượt xem

5 đồng coin có khối lượng bất thường tại Hàn Quốc

Một số đồng coin trên Upbit, sàn giao dịch tiền điện số lớn bậc nhất Hàn Quốc đang có khối lượng tăng bất thường.
Sau đây là các altcoin được đề cập và có khối lượng bất thường trên Binance trong cùng thời gian:
1. Storj (STORJ).
Chứng kiến tăng đáng khối lượng giao dịch trên biểu đồ 4h của Storj (STORJ). Trên Upbit, giao dịch trung bình khối lượng trong 4h là 3 triệu USD nhưng đã tăng lên 6 triệu, tăng 107,14%. Trên Binance, khối lượng tăng từ mức trung bình 2 triệu USD lên 4 triệu USD, chứng kiến tăng 45,29%.
2. Celo (CELO).
Celo (CELO) đã có mức tăng khối lượng đáng kể trên biểu đồ 1 giờ. Trên Upbit, khối lượng trung bình 1 giờ là 277 nghìn đô la tăng lên 2 triệu, mức tăng 499,62%.
Sự gia tăng đã được ghi nhận trên Binance, với khối lượng trung bình tăng từ 293 nghìn lên 373 nghìn, tăng 27,40%.
3. Tezos (XTZ).
Những thay đổi về khối lượng bất thường đã được phát hiện trên biểu đồ 1 giờ của Tezos (XTZ). Khối lượng 1 giờ trên Upbit đã tăng từ 65 nghìn đô la lên 259 nghìn đô la, thể hiện mức tăng hơn 300%.
Trong cùng thời gian, khối lượng trên Binance tăng từ 116 nghìn lên 126 nghìn, cho thấy mức tăng chỉ 8,15%.
4. Theta Network (THETA).
Mạng Theta (THETA) đã ghi nhận mức tăng khối lượng đáng kể trên biểu đồ 4 giờ.
Trên Upbit, khối lượng trung bình trong 4 giờ tương đương 604 nghìn đô la, tăng 195,52% lên 2 triệu. Trên Binance, khối lượng tăng 49,41% lên 1 triệu từ mức trung bình 747 nghìn.
5. Theta Fuel (TFUEL).
Theta Fuel (TFUEL) chứng kiến ​​khối lượng giao dịch tăng bất thường trên biểu đồ 1 giờ.
Trên Upbit, khối lượng trung bình 1 giờ đã tăng từ gần 1 triệu lên gần 5 triệu, tăng 240,39%. Tuy nhiên, khối lượng trên Binance giảm 23,12%, từ mức trung bình 716 nghìn xuống 551 nghìn.