T2. Th6 5th, 2023

Giá Bitcoin hôm nay 30/12 tiếp tục chứng kiến sự giảm giá, khiến nhiều Altcoin đi xuống.

Giá Bitcoin hôm nay

Tại thời điểm viết bài, giá bitcoin đang giao dịch ở mức 46.153 đô la, giảm giá 3,55%.

Trong 24 giờ quá, giá bitcoin giao dịch cao nhất ở mức 48.119 đô la, trong khi mức giao dịch thấp nhất của nó là 46.073 đô la.

Cũng trong 24 giờ qua, khối lượng giao dịch bitcoin tăng 9,68% xuống mức trên 30 tỷ đô la. Trong khi đó, mức vốn hóa thị trường giảm 3,76% xuống còn trên 871 tỷ đô la.

Tại thời điểm viết bài, tỉ lệ thống trị thị trường của bitcoin là 40,4%.

Giá Altcoin hôm nay

Giá một số altcoin tiêu cực trong khi bitcoin giảm giá, dù vậy, trong 24 giờ qua vẫn có một số mã thông báo chứng kiến sự tăng trưởng. XDC tăng trưởng 12,76% để vươn lên mức giá 0,09058 đô la. Trong khi đó, LPT cũng tăng 6,86% để vươn lên 41,39 đô la.

Ngoài ra, còn khá nhiều mã thông báo tăng trưởng trên 2%, có thể kể đến như LEO, CEL, ALGO, ROSE hay NEAR…

Ở chiều ngược lại, nhiều mã thông báo giảm sâu. Giá ICX giảm 19,24% và UNI giảm 8,55%, còn lại hầu hết các mã thông báo đều giảm ở mức dưới 9% như AAVE, RUNE, QNT, STX hay AXS…