evmos

Tharsis Lab đã tổ chức thành công trong vòng gọi vốn đầu tư cho Evmos thông qua mở bán token trên các nền tảng: Houbi, Coinbase Venture, Galaxy Digital …

Evmos là dự án blockchain xây dựng trên Cosmos, có chức năng tương thích với Máy Ảo Ethereum (EVM) để có thể liên kết Cosmos lại với Ethereum.

Evmos khởi đầu với tư cách chỉ là một bộ công cụ trên Cosmos để đạt khả năng tương thích với Ethereum. Tuy nhiên, Tharsis Labs sau đó đã nhận thấy nhu cầu to lớn của các blockchain xây dựng trên Cosmos trong việc tích hợp EVM, do đó đã quyết định đổi tên và tạo ra hắn một blockchain riêng phục vụ mục đích này.

Evmos đã ra mắt vào tháng 03/2022 nhưng lại gặp nhiều sự cố kỹ thuật trong lúc triển khai. Song, với việc huy động vốn được từ các quỹ, dự án hy vọng có thể lấy lại niềm tin trong mắt cộng đồng để hưởng tới các mục tiêu tiếp theo trong tương lai.

Hiện tại, số lượng dự án đã sử dụng giải pháp của Evmos trên Cosmos là không hề nhỏ.