Thị trường, Tin tức

Nhà giao dịch kỳ cựu Peter L. Brandt kỳ vọng Bitcoin sẽ đạt 150,000 USD vào tháng 9/2025

Peter L. Brandt dự đoán Bitcoin sẽ đạt đỉnh ở mức 150,000 USD vào tháng 9/2025. Phân tích của ông liên kết các đỉnh giá của Bitcoin với các sự kiện giảm một nửa và các mô hình thị trường tăng trưởng trong quá khứ.

Trong phân tích mới nhất của mình, có tiêu đề “Sự đối xứng tuyệt đẹp của các chu kỳ thị trường tăng giá Bitcoin trong quá khứ”, Brandt nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngày giảm một nửa phần thưởng khối của Bitcoin. Những sự kiện này, nơi phần thưởng khai thác giảm một nửa, trong lịch sử đã đánh dấu điểm giữa của chu kỳ thị trường tăng giá của Bitcoin. Brandt lưu ý rằng các khoảng thời gian từ khi bắt đầu thị trường tăng trưởng đến ngày giảm một nửa phản ánh chặt chẽ các khoảng thời gian từ ngày giảm một nửa đến các đỉnh thị trường tiếp theo.

Cụ thể hơn, số tuần từ khi bắt đầu mỗi chu kỳ thị trường tăng giá (mức thấp sau khi giảm hơn 75%) đến ngày giảm một nửa gần bằng số tuần từ ngày giảm một nửa đến mức cao nhất của thị trường tăng trưởng tiếp theo.

ông viết.

Hiệu suất giá Bitcoin trong mọi chu kỳ Bitcoin Halving. Nguồn: Peter L. Brandt
Hiệu suất giá Bitcoin trong mọi chu kỳ Bitcoin Halving. Nguồn: Peter L. Brandt

Nếu mô hình này được duy trì, Brandt dự báo Bitcoin có thể đạt đỉnh tiếp theo vào khoảng cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9/2025. Ông cho rằng giá có thể tăng vọt lên từ 130,000 – 150,000 USD, theo một đường cong parabol đảo ngược đặc trưng cho các thị trường tăng trưởng trước đó.

Tuy nhiên, Brandt vẫn thận trọng, thừa nhận rằng không có phương pháp phân tích nào là không thể không có sai lầm. Ông chỉ định xác suất 25% rằng Bitcoin đã đạt đỉnh cho chu kỳ này. Ông khuyên các nhà giao dịch nên theo dõi chặt chẽ hiệu suất của Bitcoin, đặc biệt nếu nó không đạt được mức cao nhất mọi thời đại mới và giảm xuống dưới 55,000 USD.

Các nhà phân tích nổi tiếng khác cũng chia sẻ triển vọng lạc quan đối với Bitcoin. Nhà phân tích kỹ thuật tiền điện tử CryptoCon chỉ ra chỉ báo Giá trị thị trường đến Giá trị nhận ra (MVRV) là một thước đo quan trọng để xác định đỉnh và đáy chu kỳ. Theo CryptoCon, giá Bitcoin đã đạt mức vào tháng 3/2024, phù hợp với mức đỉnh ban đầu được thấy trong các chu kỳ trước. Điều này cho thấy dư địa để tăng trưởng hơn nữa.

Nhà phân tích tiền điện tử nổi tiếng PlanB cũng ủng hộ quan điểm lạc quan. Ông nhấn mạnh hiệu suất sau khi giảm một nửa của Bitcoin vào tháng Sáu, lưu ý sự liên kết của nó với mô hình Stock-to-Flow.

Dựa trên phân tích của ông, Bitcoin vẫn đang trên đà ở trong một thị trường tăng trưởng sau khi giảm một nửa. PlanB nhấn mạnh rằng Bitcoin cho thấy một mô hình tương tự trong mô hình Stock-to-Flow với ba lần giảm một nửa trước đó.