Đời Sống, Giáo dục

Sinh viên năm ba đọc tiếng Anh là gì? Những từ vựng tiếng Anh hay dùng sinh viên

Trong quá trình học và sử dụng tiếng Anh, chúng ta sẽ thường sử dụng nhiều từ nói về công việc hiện tại của mình. Chẳng hạn như bạn là sinh viên năm 3 và bạn cần giới thiệu mình với những người ngoại quốc nói tiếng Anh. Vậy sinh viên năm 3 tiếng Anh là gì? Những từ vựng liên quan khi nói về sinh viên ở trường Đại học là như thế nào. Hãy cùng chúng tôi lý giải qua bài viết sau đây.

Sinh viên năm 3 tiếng Anh là gì? Sinh viên các năm trong tiếng Anh

Sinh viên là những người đang tham gia học tập tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp. Họ được đào tạo một lĩnh vực nhất định để đáp ứng công việc trong tương lai. Sinh viên trong tiếng Anh được gọi chung là “Student” (ˈstjuːdnt). Còn sinh viên qua các năm học trong tiếng Anh như sau:

Bạn Đang Xem: Bạn có thắc mắc: Sinh viên năm 3 tiếng Anh là gì không?

 • Sinh viên năm 3: Third-year student. Từ đồng nghĩa: Junior Student.
 • Sinh viên năm nhất: Freshman (/ˈfreʃmən/). Từ đồng nghĩa: First-year student, 1st year.
 • Sinh viên năm hai: Sophomore /’sɔfəmɔ:/. Từ đồng nghĩa: second-year student, 2nd year.
 • Sinh viên năm cuối: Senior /’si:njə/. Từ đồng nghĩa: final-year student, 4nd-year.
 • Cựu sinh viên: Alumni /əˈlʌmˌnɑɪ/.
 • Cử nhân: Bachelor /ˈbætʃ.əl.ər/.

Cách sử dụng từ vựng sinh viên năm 3 trong tiếng Anh

Trong văn nói và văn viết tiếng Anh, từ “third-year student” hay “junior student” được sử dụng tương tự nhau. Nếu bạn quen hoặc nhớ để dùng từ nào cũng được cả, người nghe đều có thể hiểu chung một ý nghĩa. Sau đây là một số ví dụ khi dùng từ sinh viên năm 3 trong tiếng Anh để giao tiếp.

 • I was starting high school at the time but she was a junior student. (Vào thời điểm đó, tôi vừa mới bắt đầu lên cấp 3 còn cô ấy đã là sinh viên năm 3.
 • Today we have a thousand junior student advocates (Hôm nay chúng ta có một ngàn người tham gia ủng hộ đều là sinh viên năm 3).
 • I saw a documentary on website about third-year students who need money (Tôi đã đọc được một tài liệu trên website nói về những sinh viên năm 3 đang cần tiền).
 • Talking to groups of third-year students and professionals (Trò chuyện cũng nhưng sinh viên năm 3 và các chuyên gia).
 • I need a list of new junior students who have enrolled since the spring of 2021 (Tôi cần danh sách của những sinh viên năm 3 mới, những người đã ghi danh từ mùa xuân năm 2021).

Một số từ vựng liên quan đến sinh viên bạn cần biết

Bên cạnh sử dụng các từ ngữ để nói về sinh viên các năm tại các trường đại học, cao đẳng, chúng ta còn phải nắm những từ vựng liên quan khác về sinh viên để có thể hiểu và dùng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, khiến cho câu chuyện được mở rộng ra, sinh động hơn.

 • Graduated student: Sinh viên đã tốt nghiệp.
 • A fresh graduate student: Sinh viên mới ra trường.
 • A Undergraduate – SV chưa tốt nghiệp.
 • Teacher: /tiːtʃə(r)/ – Giáo viên, giảng viên.
 • Assistant principals: /ə’sistənt prɪntsɪpəl/ – Hiệu phó.
 • Researcher: /ri´sə:tʃə/ – Nhà nghiên cứu.
 • Masters student: /master’s stjuːd(ə)nt/ – Học viên cao học.
 • Library: /ˈlaɪbɹəɹɪ/ – Thư viện.
 • Hall of residence: /hɔ:l of ’rezidəns/ – Ký túc xá.
 • Language lab (viết tắt của language laboratory): /’læɳgwidʤ’læb/ – Phòng học tiếng.
 • Post-graduate: /’poust’grædjuit/ – Sau đại học.
 • Dissertation: /ˌdɪsəˈteɪʃən/ – Luận văn.
 • Thesis: /ˈθiːsɪs/ – Luận văn.
 • Semester: /sɪˈmɛstɚ/ – Kỳ học.
 • Student loan: /’stju:dənt‘ ləʊn/ – Khoản vay cho sinh viên.
 • Student union: /’stju:dənt’juː.ni.ən/ – Hội sinh viên.
 • University campus: /,ju:ni’və:siti’kæmpəs/ – Khuôn viên trường đại học.
 • Degree: /dɪˈɡɹiː/ – Bằng cấp.
 • Be expelled from/be suspended from school: Bị đuổi học khỏi trường/bị đình chỉ thôi học.
 • Skip/cut class/school: Bỏ tiết học.
 • Cheat in/cheat on an exam/a test: Gian lận trong thi cử.
 • Be the victim/target of bullying: Nạn nhân của bạo hành ở trường học.
 • Apply to/get into/go to/start college/university: nộp đơn vào đại học/ cao đẳng.
 • Leave/graduate from law school/college/university (with a degree in…) tốt nghiệp trường luật với bằng chuyên ngành.
 • Earn/receive/be awarded/get/have/hold a master’s degree/a bachelor’s degree/a PhD in economics… nhận/được trao/có bằng thạc sỹ/ cử nhân/tiến sĩ kinh tế.
 • Stellar: xuất sắc, tinh tú.
 • Hard-working: chăm chỉ.
 • Plodder: cần cù nhưng không sáng dạ.
 • Mediocre: trung bình.
 • Abysmal: yếu kém, dốt.

Xem Thêm : Giáng sinh tiếng Anh là gì? Những từ hay dùng trong giáng sinh

Còn rất nhiều từ vựng khác mà trong quá trình tìm hiểu, giao tiếp bạn sẽ khám phá ra thêm để làm giàu vốn từ vựng của mình. Nhưng riêng mới những giải nghĩa về sinh viên năm 3 tiếng anh là gì cũng như những năm khác cũng đã giúp bạn phần nào có thể sử dụng trong các tình huống như giới thiệu bản thân, hỏi về công việc của người khác, đọc hiểu thông tin về sinh viên.

Hy vọng bài viết trên đây là giúp bạn phần nào trong quá trình học tiếng Anh của mình. Cùng với những ví dụ cụ thể về sinh viên năm 3, chắc chắn bạn đã có thể dễ dàng ghi nhớ và ứng dụng nó ngay khi cần thiết.

Nguồn: Eduboston