Tin tức

Hơn 8 tỷ đô quyền chọn ETH và BTC kết thúc vào hôm nay

Các nhà quan sát thị trường đặc biệt chú ý đến sự kiện này do tiềm năng ảnh hưởng đến xu hướng ngắn hạn thông qua khối lượng hợp đồng và giá trị danh nghĩa của chúng. Kiểm tra tỷ lệ put-to-call và các điểm đau tối đa có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về kỳ vọng của các nhà giao dịch và các hướng thị trường có thể.

Tham gia Cộng đồng BeInCrypto trên Telegram để tìm hiểu về các bài phân tích kỹ thuật, thảo luận về tiền điện tử và nhận câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của bạn từ các chuyên gia và nhà giao dịch chuyên nghiệp của chúng tôi nhé.

Thông tin chi tiết về các tùy chọn Bitcoin và Ethereum sắp hết hạn hôm nay

Giá trị danh nghĩa của các tùy chọn BTC hết hạn ngày hôm nay là 4.65 tỷ USD. Theo dữ liệu của Deribit, 261,390 hợp đồng quyền chọn Bitcoin hết hạn này có tỷ lệ put-to-call là 0.6. Tỷ lệ này cho thấy sự phổ biến của các tùy chọn mua (call) so với quyền chọn bán hàng (put). Dữ liệu cũng tiết lộ rằng điểm max pain cho các hợp đồng quyền chọn hết hạn này là 65,000 USD. Điểm đau max pain là giá mà tại đó tài sản sẽ gây ra số lượng tổn thất tài chính lớn nhất của chủ sở hữu.

Hợp đồng quyền chọn Bitcoin hết hạn. Nguồn: Deribit
Hợp đồng quyền chọn Bitcoin hết hạn. Nguồn: Deribit

Ngoài các hợp đồng quyền chọn Bitcoin, 2,750,922 hợp đồng quyền chọn Ethereum cũng sẽ hết hạn vào ngày hôm nay. Các hợp đồng quyền chọn hết hạn này có giá trị danh nghĩa là 3.47 tỷ USD, tỷ lệ put-to-call là 0.85 và điểm max pain là 3,300 USD. Số lượng hợp đồng quyền chọn Ethereum hết hạn ngày hôm nay cao hơn đáng kể so với tuần trước. BeInCrypto báo cáo rằng các tùy chọn ETH hết hạn vào tuần trước là 352,861 hợp đồng, với giá trị danh nghĩa là 1.33 tỷ USD.

Hợp đồng quyền chọn Ethereum sắp hết hạn. Nguồn: Deribit
Hợp đồng quyền chọn Ethereum sắp hết hạn. Nguồn: Deribit

Trước khi hết hạn, nhà cung cấp công cụ giao dịch quyền chọn Greeks.live đã chia sẻ những hiểu biết của mình về thị trường quyền chọn. Nó cho thấy sự biến động của thị trường dự kiến sẽ vẫn ở mức thấp, làm cho các điều kiện hiện tại thuận lợi cho giao dịch quyền chọn với độ biến động ngụ ý thấp hơn.

Mặc dù hết hạn quyền chọn có thể gây ra biến động giá mạnh, nhưng tác động thường là tạm thời. Thị trường thường ổn định vào ngày hôm sau, bù đắp những biến động ban đầu. Các nhà giao dịch nên phân tích cẩn thận các chỉ báo kỹ thuật và tâm lý thị trường trước khi đầu tư vào môi trường đầy biến động này.