Đời Sống, Sức khỏe

Đơn vị cấu tạo nên vỏ capsit là gì? Thuật ngữ lớp 10 về capsit

Vỏ capsit là gì?

– Capsit chính là vỏ prôtêin bao bọc bên ngoài để bảo vệ axit nuclêic.- Capsôme: vỏ capsit được cấu tạo từ các đơn vị prôtêin.- Nuclêôcapsit: Gồm phức hợp axit nuclêic và vỏ capsit.- Vỏ ngoài: vỏ bao bọc bên ngoài vỏ capsit.

vỏ capsit của virus

Bạn đang xem: đơn vị cấu tạo nên vỏ capsit là gì

 

Câu 3: Trang 118 – sgk Sinh học 10

Dựa theo hình 29.3, nếu trộn axit nuclêic của chủng B với một nửa prôtêin của chủng A và một nửa prôtêin của chủng B thì chủng lại sẽ có dạng như thế nào? Nếu nhiễm chủng lai vào cây thuốc lá để gây bệnh, sau đó phân lập virut thì sẽ được chủng A hay chủng B. Từ đó, có thể rút ra kết luận gì?

Xem lời giải

– Capsit : là protein bao bọc bên ngoài để bảo vệ lõi axit nucleic.

– Capsôme: là tập hợp của các capsit bao bọc bên ngoài bảo vệ lõi axit nucleic.

– Nuclêôcapsit: Gồm phức hợp axit nuclêic và vỏ capsit.

– Vỏ ngoài: là vỏ bao bọc bên ngoài vỏ capsit. Được cấu tạo từ lớp lipit kép và prôtêin, trên bề mặt vỏ có gai glycôprôtêin có vai trò kháng nguyên và giúp virut bám vào tế bào chủ.

CÂU HỎI CÙNG CHỦ ĐỀ

Nêu ba đặc điểm cơ bản của virut.

– Em hãy giải thích tại sao virut phân lập được không phải là chủng B?

– Em có đồng ý với ý kiến cho rằng virut là thể vô sinh?

– Theo em có thể nuôi virut trên môi trường nhân tạo như nuôi vi khuẩn không?

– Em hãy so sánh sự khác biệt giữa virut và vi khuẩn bằng cách điền chữ “có” hoặc “không” vào bảng dưới đây:

Tính chấtVirutVi khuẩnCó cấu tạo tế bàoChỉ chứa ADN hoặc ARNChứa cả ADN và ARNChứa ribôxômSinh sản độc lập

Dựa theo hình 29.3, nếu trộn axit nuclêic của chủng B với một nửa prôtêin của chủng A và một nửa prôtêin của chủng B thì chủng lai sẽ có dạng như thế nào? Nếu nhiễm chủng lai vào cây thuốc lá để gây bệnh, sau đó phân lập virut thì sẽ được chủng A hay chủng B. Từ đó, có thể rút ra kết luận gì?

Hãy giải thích các thuật ngữ: capsit, capsôme, nuclêôcapsit và vỏ ngoài

Câu 1: Trang 118 – sgk Sinh học 10Hãy giải thích các thuật ngữ: capsit, capsôme, nuclêôcapsit và vỏ ngoài.

Bài làm:

Capsit chính là vỏ prôtêin bao bọc bên ngoài để bảo vệ axit nuclêic.Capsôme: vỏ capsit được cấu tạo từ các đơn vị prôtêin.Nuclêôcapsit: Gồm phức hợp axit nuclêic và vỏ capsit.Vỏ ngoài: vỏ bao bọc bên ngoài vỏ capsit.

Hãy giải thích các thuật ngữ: capsit, capsôme, nuclêôcapsit và vỏ ngoài.

– Capsit : là prôtêin bao bọc bên ngoài để bảo vệ lõi axit nuclêic.

– Capsôme: là tập hợp của các capsit bao bọc bên ngoài bảo vệ lõi axit nuclêic.

– Nuclêôcapsit: Gồm phức hợp axit nuclêic và vỏ capsit.Xem thêm: Những Loại Phân Sau Phân Nào Là Phân Hữu Cơ, Phân Bón Hữu Cơ Gồm Những Loại Nào

– Vỏ ngoài: là vỏ bao bọc bên ngoài vỏ capsit. Được cấu tạo từ lớp lipit kép và prôtêin, trên bề mặt vỏ có gai glycôprôtêin có vai trò kháng nguyên và giúp virut bám vào tế bào chủ.

* Bài 2 trang1189 SGK Sinh học 10. Nêu ba đặc điểm cơ bản của virut.